Skip to content

Duurzaamheid binnen VTG Riooltechniek

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductiedoelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie te delen.

We willen ons energieverbruik eind 2023 met 5% hebben gereduceerd gerekend in ton CO2 ten opzichte van ons referentiejaar 2018.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Klik hier om het behaalde certificaat CO2 Bewust niveau 3 in te zien.

3.A.1 Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het basisjaar 2013 inzien:

Ieder jaar publiceert V.T.G. Riooltechniek een CO2-footprint en maakt daarmee de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk Ieder jaar maakt Veko haar CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie is tevens weergegeven in onderstaande documenten:

Herberekening CO2-uitstoot 2013 en 2014.
Herberekening CO2-uitstoot 2018, 2019 en 2020. 

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van V.T.G. Riooltechniek volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

Heeft u verbetermaatregelen, een mooi CO2-reductie initiatief of opmerkingen op ons energiemanagementsysteem dan kunt u via dit e-mailadres contact met ons opnemen:

info@vtg-riooltechniek.nl

Werkgebied regio's